Institució de les Lletres Catalanes

  • Institució de les Lletres Catalanes

    Institució de les Lletres Catalanes

La Institució de les Lletres Catalanes (ILC) és una entitat autònoma del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya creada per llei del Parlament de Catalunya de 1987. L’antecedent històric de la Institució va ser l’organisme homònim creat el 1937, en plena guerra civil, pels escriptors catalans fidels a la República.
L’any 2011 el Parlament de Catalunya aprova una modificació d’aquesta llei de creació amb l’objectiu d’adaptar la ILC al context polític, cultural i de l’administració de l’actualitat. Pel Decret 117/2012, de 9 d’octubre, s’aproven els Estatuts de la Institució de les Lletres Catalanes, estructurats en vint articles i dues disposicions finals. En els seus orígens, l’any 1987, es van donar a la ILC atribucions que, més tard, han estat cedides a organismes de creació posterior, com l’Institut Ramon Llull o l’Institut Català de les Empreses Culturals.
Els òrgans de Govern de la Institució són la Junta de Govern, el degà o degana, el Consell Assessor i el director o directora. La Junta de Govern i el Consell Assessor són integrats per representants de la majoria de les associacions professionals del sector i per l’administració.

Entitat

Institució de les Lletres Catalanes

Adreça

Carrer de Mallorca, 272
(Barcelonès)

Tel. / Fax

933 16 27 45

Web

ilc.cultura@gencat.cat
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/