Organització

Team
“Reunió de junta directiva al MUHBA, octubre 2016. Foto Espais Escrits”
La Junta Directiva (2018) que es reuneix cada dos mesos està formada per
  • Anna Aguiló, Fundació Josep Pla (presidenta)
  • Isabel Graña, Espai Betúlia (vicepresidenta)
  • Teresa Macià, Casa Verdaguer de literatura MUHBA, Vil·la Joana (secretària)
  • Teresa Costa, Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (tresorera)
  • Maria Choya, Fundació Palau (vocal)
  • Anna Perera, Càtedra de Patrimoni Literari M. Àngels Anglada-Carles Fages de Climent. UdG (vocal)
  • Fina Anglès, Ruta Mir-Manent. Ajuntament de l´Aleixar (vocal)
  • Judith Barnés, Fundació Joan Brossa (vocal)
Joan Francesc Mira és l’actual President d’Honor.

Actualment, l’entitat està formada per 93 socis, als quals a través de l’assemblea anual, els correspon l’admissió de nous centres, la renovació de la junta, l’aprovació de la memòria d’activitats, del pla de treball i del pressupost anual.
La secretaria tècnica està ubicada al MUHBA, Vil·la Joana. Casa Verdaguer de la Literatura de Barcelona.

Directora de Projecte d’Espais Escrits
Mireia Munmany Muntal
mireia.munmany@espaisescrits.cat