Organització

Team
“Reunió de junta directiva al MUHBA, octubre 2016. Foto Espais Escrits”
La Junta Directiva (2018) que es reuneix cada dos mesos està formada per
  • Anna Aguiló, Fundació Josep Pla (presidenta)
  • Isabel Graña, Espai Betúlia (vicepresidenta)
  • Teresa Macià, Casa Verdaguer de literatura MUHBA, Vil·la Joana (secretària)
  • Teresa Costa, Ajuntament de Santa Cristina d’Aro (tresorera)
  • Maria Choya, Fundació Palau (vocal)
  • Anna Perera, Càtedra de Patrimoni Literari M. Àngels Anglada-Carles Fages de Climent. UdG (vocal)
  • Fina Anglès, Ruta Mir-Manent. Ajuntament de l´Aleixar (vocal)
  • Judith Barnés, Fundació Joan Brossa (vocal)
  • Glòria Bordons, Fundació Joan Brossa (vocal)
Joan Francesc Mira és l’actual President d’Honor.

Actualment, l’entitat està formada per 101 socis, als quals a través de l’assemblea anual, els correspon l’admissió de nous centres, la renovació de la junta, l’aprovació de la memòria d’activitats, del pla de treball i del pressupost anual.
La secretaria tècnica està ubicada al MUHBA, Vil·la Joana. Casa Verdaguer de la Literatura de Barcelona Carretera de l’Església, 104. 08017 Barcelona.

Directora de Projecte d’Espais Escrits
Mireia Munmany Muntal
mireia.munmany@espaisescrits.cat