Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes

  • APELLC

    APELLC

L’APELLC (Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes) es va fundar el 28 de gener de 2002. Actualment compta amb més de 150 associats. És una entitat sense ànim de lucre que aplega i representa el col·lectiu de professionals de la llengua i la literatura catalanes que pertanyen al camp de l’ensenyament de diversos àmbits (secundària, universitat, administració), la correcció, la traducció i l’edició de textos, la gestió terminològica, la sociolingüística, la planificació i la dinamització lingüística, l’assessorament lingüístic, la crítica literària, la creació literària, la recerca, la gestió cultural, etc. Un dels principals objectius de l’APELLC és afavorir la relació entre els professionals i els estudiosos de la llengua catalana i la seva literatura que hagin estudiat a la Universitat Rovira i Virgili (URV) o hi estiguin vinculats d’alguna manera. D’altra banda, coordina diversos serveis per satisfer les necessitats dels socis i promou la llengua i la literatura catalanes en l’àmbit geogràfic que li és propi.

Entitat

Associació de Professionals i Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes

Adreça

Departament de Filologia Catalana, Av. de Catalunya, 35 · 43002 Tarragona
(Tarragonès)

Tel. / Fax

646898691

Web

apellc.socis@gmail.com
http://www.apellc.org