Càtedra Verdaguer d'Estudis Literaris. Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya

  • Torre dels Frares. UVic-UCC

    Torre dels Frares. UVic-UCC

La Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic és una entitat que té com a missió estudiar i estimular l’interès per la literatura en general, per bé que se centra de manera especial en la catalana. Tot el fet literari universal i tots els gèneres entren en el camp d’acció de la Càtedra. No cal dir que té una dedicació particular a Jacint Verdaguer i a tota la literatura osonenca (que té figures tan destacades com ara Segimon Serrallonga, Miquel Martí i Pol, Emili Teixidor o M. Àngels Anglada). És, de tota manera, abans que tot, un centre de recerca i, per tant, també de divulgació i de difusió.

Promou projectes de recerca, convenis amb altres institucions amb finalitats similars o connexes, edicions de llibres en col·laboració amb Eumo Editorial de Vic (col·lecció “El Segle Romàntic”), l’edició crítica de l’obra completa de Verdaguer i la publicació de l’Anuari Verdaguer (fins ara 15 números), iniciatives en col·laboració igualment amb la Societat Verdaguer. Actualment, la Càtedra està integrada per Ramon Pinyol (director), Maria Àngels Verdaguer (secretària) i Ricard Torrents (director estat).

Entitat

Càtedra Verdaguer d'Estudis Literaris. Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya

Adreça

C. de la Laura, 13 · 08500 Vic
(Osona)

Tel. / Fax

938816024

Web

catedraverdaguer@uvic.cat
http://www.uvic.es/catedra-verdaguer-estudis-literaris