Organització

Team
“Reunió de junta directiva al MUHBA, octubre 2016. Foto Espais Escrits”
La Junta Directiva (2023) que es reuneix cada dos mesos està formada per
  • Glòria Bordons, Fundació Joan Brossa (presidenta)
  • Anna Maluquer, Fundació Palau (vicepresidenta)
  • Teresa Macià, Casa Verdaguer de literatura MUHBA, Vil·la Joana (secretària)
  • Anna Perera, Càtedra de Patrimoni Literari M. Àngels Anglada-Carles Fages de Climent. UdG (tresorera)
  • Fina Anglès, Ruta Mir-Manent. Ajuntament de l´Aleixar (vocal)
  • Anna Aguiló, Fundació Josep Pla (vocal)
  • Montse Caralt, Fundació Miquel Martí i Pol (vocal)
Joan Francesc Mira és l’actual President d’Honor.

Actualment, l’entitat està formada per 103 socis, als quals a través de l’assemblea anual, els correspon l’admissió de nous centres, la renovació de la junta, l’aprovació de la memòria d’activitats, del pla de treball i del pressupost anual.
La secretaria tècnica està ubicada al MUHBA, Vil·la Joana. Casa Verdaguer de la Literatura de Barcelona Carretera de l’Església, 104. 08017 Barcelona.

Directora de Projecte d’Espais Escrits
Mireia Munmany Muntal
mireia.munmany@espaisescrits.cat