Biblioteca Pública de Tarragona

  • Biblioteca Pública de Tarragona

    Biblioteca Pública de Tarragona

La Biblioteca Pública de Tarragona és una biblioteca de titularitat estatal gestionada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i que forma part del  Sistema de Lectura Pública de Catalunya, prestant els serveis propis de biblioteca i  contribuint a la implementació de projectes i  programes comuns.

En els anys vinents les biblioteques públiques, en un context global de crisi econòmica,  haurem de gestionar els recursos amb la màxima eficiència per acompanyar els ciutadans en l’aprenentatge al llarg de la vida, per fomentar el gust per la lectura i per contribuir a transformar la informació en coneixement. En definitiva haurem de fer més accessible la cultura, ajudar a  reduir el fracàs escolar i a la capacitació dels ciutadans adaptant serveis, col·leccions, espais i programes.

El 2017 s'ha finalitzat el Pla Estratègic 2014-2016, elaborat de forma col·laborativa entre l’equip de bibliotecaris. Som conscients que estem davant d’un repte que volem afrontar posant en joc l’experiència, l’expertesa del treball en equip i en col·laboració.
Igualment importants són el compromís amb el servei de biblioteca pública i  amb el país,  contribuint a l’execució de les polítiques culturals del  Departament de Cultura i de les polítiques generals del Govern.

Entitat

Biblioteca Pública de Tarragona

Adreça

C. Fortuny, 30 · 43001 Tarragona
(Tarragonès)

Tel. / Fax

977240331

Web

dsaumell@gencatc.cat
http://bibliotecatarragona.gencat.cat

Horari

Horari hivern:
Dilluns de 15 h a 20 h
De dimarts a divendres de 10 h a 20 h
Dissabtes de 10 h a 14 h

Horari estiu (de 30/06 al 28/09):
Dilluns de 15 h a 20 h
Dimarts i dijous de 10 h a 20 h
Dimecres i divendres de 10 h a 15 h
Dissabtes: tancat