Associació Anna Dodas i Noguer

  • Anna Dodas i Noguer. Autor: Toni Mirabent

    Anna Dodas i Noguer. Autor: Toni Mirabent

L’Associació Anna Dodas i Noguer s’ha constituït amb la voluntat de homenatjar, promoure i difondre l’obra i la figura de l’Anna, així com vetllar per a la conservació del seu llegat, tant en l’àmbit literari com en el musical.

Per aconseguir aquests objectius, l’Associació Anna Dodas i Noguer organitzarà actes, projectes i promourà l’estudi i traducció de la seva obra a les diferents llengües.

Entitat

Associació Anna Dodas i Noguer

Adreça

Carrer Sant Jordi, 18 · 08519 Folgueroles
(Osona)

Tel. / Fax

609725937

Web

annadodasnoguer@gmail.com
http://www.annadodas.com

Horari

-