Balaguer i Cirera, Víctor

Víctor Balaguer i Cirera (Barcelona 1824 - Madrid 1901)
L’interès creixent per la personalitat de Balaguer es concreta en l’enorme capacitat de crear i impulsar iniciatives en favor de la transformació política i cultural de Catalunya i d’Espanya. El trobarem, doncs, en la base de la Renaixença amb l’impuls dels Jocs Florals, de diferents periòdics i, fonamentalment en el primer període, en la divulgació de la història de Catalunya que va saber escampar en publicacions ben diverses. Clar defensor de les idees liberals i progressistes, va participar activament en la Revolució de 1868 després de la qual es dedicà intesament a la política. Ocupà diferents càrrecs públics de responsabilitat (ministre d’Ultramar en tres ocasions). Des de la seva bona posició al govern va afavorir els interessos econòmics catalans.

En el camp de la literatura conreuà tots els gèneres literaris. Les seves produccions serviren d’estímul creador per als avui considerats pares de la literatura catalana. Autor entre moltes altres obres de Poesies catalanes, Tragèdies, Los Pirineus, reculls de llegendes, Historia de Cataluña, Las calles de Barcelona etc. Pel que fa a la planificació de polítiques culturals, no s’han d’oblidar l’interès repetit per a la creació del Ministeri d’Instrucció Pública i la construcció, el 1884, a Vilanova i la Geltrú de la Biblioteca Museu Balaguer.

  • Víctor Balaguer

    Víctor Balaguer

  • Manuscrit de Víctor Balaguer

    Manuscrit de Víctor Balaguer