Fabra i Poch, Pompeu

Pompeu Fabra i Poch (Barcelona 1868-Prada de Conflent 1948). Enginyer químic, gramàtic i lexicògraf que és considerat com “el pare del català modern”, per la ingent tasca de normativització de la llengua catalana que dugué a terme, en gran part, des de la ciutat de Badalona on va viure des del 1912, en què va ser cridat per Prat de la Riba per treballar a l’IEC, i fins el 1937 en què marxà a l’exili. Algunes de les seves obres més destacades són la Gramatica de la llengua catalana (1912), les Normes ortogràfiques (1913), el Diccionari ortogràfic (1917), i el Diccionari General de la llengua catalana (1932).

  • Pompeu Fabra

    Pompeu Fabra

  • Caricatura de Pompeu Fabra. Autor: Jaume Passarell.

    Caricatura de Pompeu Fabra. Autor: Jaume Passarell.

  • El Diccionari.

    El Diccionari.