Manuel de Pedrolo o la paraula feta imatge. Recull de poesia concreta

Recull de poesia concreta

Els estudiosos que han abordat la poesia visual de Pedrolo encara planegen alguns interrogants sobre certs aspectes de l’obra poètica de Pedrolo que fan difícil establir una seqüència temporal clara per a la seva execució, que se situa en dos moments diferenciats i que han estat estudiats per Ramon Salvo: l’obra dels anys 70, caracteritzada per la narrativitat i una primera aproximació a l’erotisme, i l’obra dels anys 80 caracteritzada pel protagonisme de l’element plàstic, pel dibuix i el collage i per un erotisme del tot evident.

Per més informació: Museu Comarcal de Cervera. Tel. 973 533 917 - museu@museudecervera.cat