Galmés i Sanxo, Salvador

[...] tot lo que estimava, havía desaparegut dins la gola freda de la Mort.
Títol: Sense títol
Lloc i any d’edició: 1918
Editorial i obra: La poruga
Diumenge serà Pasqua Florida. Deixem lo dol.
Títol: La Dida
Lloc i any d’edició: 1976
Editorial i obra: La Dida
P'entura aleshores el seu plorava de fam lluny d'ella. Davant aital possibilitat sa vista llampegà amb fulgors d'avorriment. La llet que li xupava aquella externa, era vida robada al seu fillet! Bruscament decantà la nina i se cordà el pit amb indignació: –Prou; això no és teu!
Títol: La Dida
Lloc i any d’edició: 1976
Editorial i obra: La Dida
Els boiets rigueren que cuidaren a esclafir; s'atapiren d'albercocs, se n'ompliren les butxaques –els qui en tenien– i la faldriguera... per elles; apuntaren les flors de les carbasseres perquè esvortassen; cercaren figues flors primerenques i per falla menjaren figons, i se rabejaren dins el safareig.
Títol: Flor de card
Lloc i any d’edició: 1911
Editorial i obra: Flor de card