Fabra i Poch, Pompeu

¿Com havem d'anomenar els animals pertanyents a la segona classe dels vertebrats, els animals que els castellans anomenen "aves" i els francesos "oiseaux"? Els podem anomenar indiferentment "aus" i "ocells".
Títol: Converses filològiques
Lloc i any d’edició: Barcelona, 2010
Editorial i obra: Obres completes, vol. 7, p. 211
Els catalans ens gloriegem de tenir una llengua normalitzada -llengua de cultura, vehicle d'ensenyament, òrgan de govern-; però he de reconèixer que no ens hem aplicat gaire a aprendre-la.
Títol: Converses filològiques
Lloc i any d’edició: Barcelona, 2010
Editorial i obra: Obres completes, vol. 7, p. 915
La llengua és un fet biològic, però també és un fet social de caràcter evolutiu i un factor de civilització. 
Títol: Citat per Ester Franquesa, "Pompeu Fabra. Una llengua per a tot i per a tothom"
Lloc i any d’edició: Badalona, 2010
Editorial i obra: Espai Betúlia, Ajuntament de Badalona, "Pompeu Fabra. Una llengua per a tot i per a tothom," p. 67
Cal no abandonar mai ni la tasca ni l'esperança.
Títol: Citat per Ester Franquesa, "Pompeu Fabra. Una llengua per a tot i per a tothom"
Lloc i any d’edició: Badalona, 2010
Editorial i obra: Espai Betúlia, Ajuntament de Badalona, "Pompeu Fabra. Una llengua per a tot i per a tothom", p. 13
L'ideal que perseguim no és la resurrecció d'una llengua medieval, sinó formar la llengua moderna que fora sortida de la nostra llengua antiga sense llargs segles de decadència literària supeditada a una llengua forastera.
Títol: Citat per Ester Franquesa, "Pompeu Fabra. Una llengua per a tot i per a tothom"
Lloc i any d’edició: Badalona, 2010
Editorial i obra: Espai Betúlia, Ajuntament de Badalona, "Pompeu Fabra. Una llengua per a tot i per a tothom", p. 55
...Mentre el català fos una llengua sense una ortografia unificada i sense un léxic i una gramàtica fixats, no es podia implantar a les escoles, ni podia aspirar a usos oficials...
Títol: Citat per Ester Franquesa, "Pompeu Fabra. Una llengua per a tot i per a tothom"
Lloc i any d’edició: Badalona, 2010
Editorial i obra: Espai Betúlia, Ajuntament de Badalona, "Pompeu Fabra. Una llengua per a tot i per a tothom", p. 19
Pareu esment que els nostres escriptors es trobaren, en iniciar-se aquesta renaixença, amb una llengua empobrida, deformada, malmesa de innombrables castellanismes, la qual no podien pas adoptar com a llengua literària sense tractar de depurar-la, d'enriquir-la, de realçar-la.
Títol: El català literari
Lloc i any d’edició: Barcelona, 1932
Editorial i obra: Editorial Barcino, "El català literari", p. 22
...convé de recordar l'aptitud sorprenent que té el català parlat per assimilar-se les innovacions operades en la llengua escrita.
Títol: El català literari
Lloc i any d’edició: ...convé de recordar l'aptitud sorprenent que té el català parlat per assimilar-se les innovacions operades en la llengua escrita.
Editorial i obra: Editorial Barcino, "El català literari", p. 111
En els nostres temps s'ha produït un fet que han de tenir en compte els qui treballen en l'obra de redreçament de la llengua catalana: el fet d'haver augmentat enormement el nombre de catalans que empren, com a llengua escrita, el català. Per cada individu que cinquanta anys endarrera escrivia en català, avui n'hi ha centenars. 
Títol: El català literari
Lloc i any d’edició: Barcelona, 1932
Editorial i obra: Editorial Barcino, "El català literari", p. 118
Convençuts que solament així serem dignes continuadors dels homes de la renaixença i mereixerem l'agraïment dels qui vindran darrera nostre, continuem, doncs, treballant en l'obra de depuració de la llengua... 
Títol: El català literari
Lloc i any d’edició: Barcelona, 1932
Editorial i obra: Editorial Barcino, "El català literari", p. 115