Costa i Llobera, Miquel

Salut, vells immortals! Amb les nevades testes,/ amb les barbes del gel caient sobre les vestes/ d'estam o de vellut, ja us veig, oh Pirineus!
Títol: Als Pirineus catalans
Lloc i any d’edició: 1904
Editorial i obra: Als Pirineus catalans
Llavors la morta un peu li va posar/ sobre el pit, i amb un lliri que portava,/ la llengua, sense esforç, li va arrancar.
Títol: La calúmnia venjada
Lloc i any d’edició: 1885
Editorial i obra: La calúmnia venjada