Coromines i Montanya, Pere

Les presons paoroses, les que fan patir, són les presons imaginàries.
Títol: Les presons imaginàries
Lloc i any d’edició: 1899
Editorial i obra: Obres completes. Barcelona: Selecta, 1972, p. 852. (Biblioteca Perenne)