Vidal i Rosich (Josep Aladern), Cosme

No hi han citacions