Rusiñol i Prats, Santiago

L'home es el que fa la casa, i la casa és el que fa l'home.
Títol: L'Auca del senyor Esteve
Lloc i any d’edició: 1907
Editorial i obra: L'Auca del senyor Esteve
No hi hà res com el vert, per treure una pena de dintre. El vert, rebaixa, purifica, modifica i rectifica.
Títol: El triomf de la carn
Lloc i any d’edició: Barcelona, 1912
Editorial i obra: Antoni López: El triomf de la carn
L'home que té una idea, ha de morir per l'idea.
Títol: El triomf de la carn
Lloc i any d’edició: Barcelona, 1912
Editorial i obra: Antoni López: El triomf de la carn
La dona que vol imitar l'home, que pensi que fa tan mal efecte com l'home que imita la dona.
Títol: Màximes i mals pensaments
Lloc i any d’edició: Barcelona, 1927
Editorial i obra: Antoni López: Màximes i mals pensaments
Al qui va inventar l'alcohol se li hauria de fer un monument. Als tristos els fa tornar alegres, i als dolents els fa tornar idiotes.
Títol: Màximes i mals pensaments
Lloc i any d’edició: Barcelona, 1927
Editorial i obra: Antoni López: Màximes i mals pensaments
Quan un home cau i els altres no riuen, mala senyal pel que ha caigut.
Títol: Màximes i mals pensaments
Lloc i any d’edició: Barcelona, 1927
Editorial i obra: Antoni López: Màximes i mals pensaments
L'escriptor que cuida massa l'estil és que té poques coses a dir, i aquell que no el cuida gens més valdria que no les digués.
Títol: Màximes i mals pensaments
Lloc i any d’edició: Barcelona, 1927
Editorial i obra: Antoni López: Màximes i mals pensaments