Guimerà i Jorge, Àngel

Catalunya no ha mort. Cada any, tal dia com avuy, á propis y á estranys, als germans y als que no volen serho, als fills de Espanya tota y als de més enllá del reyalme, se’ls hi diu ben alt desde aquesta sala: Catalunya no ha mort.
Títol: Discurs de presidència del Jocs Florals
Lloc i any d’edició: Barcelona, 1889
Editorial i obra: Cants a la Pàtria. Barcelona: La Renaixença, 1906, pàg. 2
SAÏD: ... I pel cap de son Déu, que era ben nostre / lo món que ens han robat! Mes què podíem / esperar d’una gent que, té, mireu’s-ho: / l’odi unit al perdó; l’anyell al tigre: / lo punyal i la creu tot d’una peça.
Títol: Mar i cel
Lloc i any d’edició: Barcelona, 1888
Editorial i obra: Acte II, escena XIV de Mar i cel. Barcelona: Editorial Selecta, 1973, pàg. 42
Les neus de la muntanya es miren trist el pla, / que avall avall la terra comença a verdejar. / I totes encongint-se, davant del sol creixent, / s’acaba nostra vida, s’acaba es va dient.
Títol: Les neus que es fonen
Lloc i any d’edició: Barcelona
Editorial i obra: Segon llibre de poesies. Barcelona: La Renaixença, 1920, pàg. 208
MANELIC (emportant-se-la a coll): Lluny de la terra baixa! (Per què li obrin pas) Fora tothom! Aparteu’s-e! He mort el llop! He mort el llop! He mort el llop!
Títol: Terra baixa
Lloc i any d’edició: Barcelona, 1896
Editorial i obra: Acte III, escena XI de Terra baixa. Barcelona: Angle Editorial, 2007, pàg. 237
ÀGATA (rabiosa): Doncs per què m’avorriu? ¿Perquè no he nascut entre vosaltres? ¿Per què no sabeu d’on vinc? Doncs he vingut com vosaltres, del cel...
Títol: La filla del mar
Lloc i any d’edició: Barcelona, 1900
Editorial i obra: Acte I, escena VII de La filla del mar. Barcelona: Edicions 62, 1987, pàg. 36
... aixís com al home al venir a la vida no se li dona á triar ni’l pare, ni la mare, ni la fortuna, ni’l país ahont té de naixer, no se li dona á triar tampoch la llengua que ha de brotar de sos llavis.
Títol: La llengua catalana. Discurs de presidència de l’Ateneu barcelonès
Lloc i any d’edició: Barcelona, 1895
Editorial i obra: Cants a la Pàtria. Barcelona: La Renaixença, 1906
... vaig veure sota l’arcada del portal major de la Séu de Tarragona, nius d’aurenetes, y, sentintme batre’l cor depressa, me vaig dir: "Vetaquí que aquestes aurenetes són com tú, que tenen dues patries".
Títol: Discurs el dia del seu homentage al Vendrell
Lloc i any d’edició: El Vendrell, 1909
Editorial i obra: Diari El Baix Penedès. El Vendrell, 5 de juny de 1909
Les fulles seques fan sardana / d’ací d’allà saltironant, / i dintre el bosc la tramuntana / sembla la cobla al lluny sonant.
Títol: Les fulles seques
Lloc i any d’edició: Barcelona
Editorial i obra: Segon llibre de poesies. Barcelona: La Renaixença, 1920, pàg. 167
... el pare va plegar una pedra, va ensenyar-la al gos i li tirà al mig de la riera, atiant-lo perquè anés a collir-la; però en girar-se el Galan m’havia descobert i vacil·lava a creure el pare...
Títol: El gos de casa
Lloc i any d’edició: Barcelona, 1891
Editorial i obra: El gos de casa. Barcelona: Mancomunitat de Catalunya, 1918, pàg. 61
Som i serem gent catalana / tant si es vol com si no es vol, / que no hi ha terra més ufana / sota la capa del sol.
Títol: Som i serem gent catalana
Lloc i any d’edició: Barcelona, 1907 (dins La Santa Espina)
Editorial i obra: Segon llibre de poesies. Barcelona: La Renaixença, 1920, pàg. 208
MARIA ROSA: Marçal!... Diuen que tot pot ser en aquest món si allà dalt ho volen. Tot no, tot no, que jo donaria... fins la glòria del cel, Déu m’ho perdoni, perquè tu fossis l’Andreu!
Títol: Maria Rosa
Lloc i any d’edició: Barcelona, 1894
Editorial i obra: Acte II, escena XIV de Maria Rosa. Barcelona: Angle Editorial, 2007, pàg. 100
Era en lo temps en que las neus primeras / las grogas faldas dels turons baixavan; / y en amples collas, volejant lleugeras, / las aus sens pátria sobre ‘l mar passavan.
Títol: L'Any Mil
Lloc i any d’edició: Barcelona, 1877
Editorial i obra: Poesias de Àngel Guimerà 1870-1887
No sé d’hont vinch. En las regions ignotas / de un somni ombriu mon ánima’s desperta. / Una veu li ha cridat:- Cérca’t la patria!- / y esten las alas y als abims se llensa.
Títol: Romiatje
Lloc i any d’edició: Barcelona
Editorial i obra: Poesias de Àngel Guimerà 1870-1887
Soná lo corn dels ausetans. Tarraco / bada sas portas, y l’estol de guerra, / muntant caballs de las regions del Orcia, de gom á gom per sos carrers se n’entra.
Títol: Indibil y Mandoni
Lloc i any d’edició: Barcelona, 1875
Editorial i obra: Poesias de Àngel Guimerà 1870-1887
Tot va á acabar. Adeu, patria volguda. / Jo fino al punt, tu finarás altr’hora. / De ponent ha vingut la nubolada; / no has tocat á mal temps: Deu t’bandona. / Oh, mos fills estimats! Oh, Catalunya, / …
Títol: Mort d'en Jaume d'Urgell
Lloc i any d’edició: Barcelona
Editorial i obra: Barcelona
Lo recort que més em plau / de la dolsa mare mía / es la de las nits d’ivern / en que en sa falda’m dormia. / La cambra estava en repós; / era gran qu’esporuguia: / tant sols devant d’un Sant Crist / una llantia resplandia.
Títol: De la infantesa
Lloc i any d’edició: Barcelona
Editorial i obra: Poesias de Àngel Guimerà 1870-1887