Projectes a les xarxes socials

14-07-2021

	Projectes a les xarxes socials

Des d'inicis d'any duem a terme un joc literari a través d'Instagram #Quiés aquest escriptor? Cada dijous pengem una fotografia d'un dels escriptors associats a la xarxa per saber si reconeixeu la cara de qui ens ha deixat un llegat literari que ha entrat a formar part de la nostra memòria col·lectiva.
I eIs divendres de juliol i agost, a Twitter, reprenem el #Sabiesque difonent anècdotes, històries i fets interessants dels nostres clàssics catalans.