Agenda

Deixau pas a aquestes dones

13-01-2020 | A les 18.00 h
Institució Pública Antoni M. Alcover (MANACOR)

Taller de glosa amb Maribel Servera i Ses Madones de la festa d’Artà.
Una sessió oberta a tothom per [re]cantar les gloses de Sant Antoni.

Lloc: Institució Pública Antoni M. Alcover (MANACOR)
Organitzat: Casa Pare Ginard. Museu de la paraula