Cucurull i Tey, Fèlix

El dret d'autodeterminació no s'exerceix ni, per tant, es decideix amb un referèndum: és un plebiscit diari que ningú no està moralment facultat per a impedir o per a mediatitzar.
Títol: Consciència nacional i alliberament
Lloc i any d’edició: 1978
Editorial i obra: Consciència nacional i alliberament
Cal que vencem la dificultat d'aprendre la nostra història per tal de no caminar, mai més, amb una bena als ulls.
Títol: El fet nacional català a través de la història
Lloc i any d’edició: 1980
Editorial i obra: El fet nacional català a través de la història
És que els catalans som o no som espanyols? Si és que els catalans som espanyols, la llengua catalana és tan espanyola com la castellana i, per tant, els catalans, parlant en català, hem de tenir exactament els mateixos drets que els castellans parlant en castellà. Ara bé, si és que resulta que els catalans no som espanyols, si és que diuen que el català no ha de tenir els mateixos drets que el castellà, llavors és que som un poble colonitzat i, en aquest cas, el que cal és que ens descolonitzin.
Títol: Llibertat per la democràcia
Lloc i any d’edició: 1986
Editorial i obra: Llibertat per la democràcia