Bertrana i Salazar, Aurora

La Vida, amb majúscula, m’entrava a dolls pels ulls, pels narius, per la boca, per les orelles. La respirava, la palpava, la mastegava. El mes d’abril havia fet la seva entrada i encara que fred, plujós, ventós i rúfol, tenia no sé què de prometedor. Amb l’abril s’esqueia la Setmana Santa i Pasqua i les vacances a l’Institut. [...] Tot això ja «era» una primavera.
Títol: Memòries fins al 1935
Lloc i any d’edició: Girona: 2013
Editorial i obra: Diputació de Girona. Memòries fins al 1935
Era durant el mes d’abril i, en els parcs i jardins de Ginebra, aquestes gracioses bestioles, les aus i els rosegadors, celebraven l’arribada de la primavera. Les plantes florien, els arbres brotaven, les gavines i les polles aquàtiques ja havien emigrat enduent-se la trista visió de l’hivern que les acompanya.
Títol: Memòries fins al 1935
Lloc i any d’edició: Girona: 2013
Editorial i obra: Diputació de Girona. Memòries fins al 1935
El caminant podia imaginar-se que el món existia encara, que estava tot just formant-se i que se'n podien esperar les coses més meravelloses.
Títol: Entre dos silencis
Lloc i any d’edició: Barcelona, 1958
Editorial i obra: Aymà, Col. El club dels novel·listes: Entre dos silencis
Abandono la Delegació d'Afers Eclesiàstics, preocupat i malhumorat, sense saber si el que em preocupa i em posa de mal humor és l'excés de modernisme dels Joves o l'excés de caducitat dels Vells.
Títol: La ciutat dels joves
Lloc i any d’edició: Barcelona, 2019
Editorial i obra: Males Herbes: La ciutat dels joves
Honradament, he de confessar que el que em cridava imperiosament fronteres enllà no era únicament el mètode Dalcroze, era l'amor al món inconegut, la curiositat insaciada d'altres terres, d'altres pobles, d'altres llengües, d'altres costums...
Títol: Memòries fins al 1935
Lloc i any d’edició: Barcelona, 1973
Editorial i obra: Pòrtic: Memòries fins al 1935
No em condemneu sense llegir-me.
Títol: La Humanitat
Lloc i any d’edició: 31-1-1934
Editorial i obra: La Humanitat
La paraula feminisme ha estat molt sovint mal interpretada. Essent la seva formació composta per la paraula fembra i el sufix grec -isme deu voler dir simplement: «tendències en pro de la dona». Ja veieu doncs, que ésser feminista no vol pas dir cap cosa terrible ni esveradora.
Títol: El nostre feminisme
Lloc i any d’edició: 15 d’octubre de 1931
Editorial i obra: Conferència que va donar a l’ Ateneu Barcelonès
El primer que s’ha de fer amb la vida és «viure-la»  i després, si de cas, «escriure-la»  amb coneixença de causa.
Títol: Memòries fins al 1935
Lloc i any d’edició: Barcelona, 1973
Editorial i obra: Pòrtic: Memòries fins al 1935
No oblideu que ni un sol dia de la meva vida he deixat d’escriure, perquè per a mi, escriure és com a respirar.
Títol: No oblideu
Lloc i any d’edició: -
Editorial i obra: -
Aquests darrers vint anys no he viscut. És difícil d’explicar. Són anys sense cap aventura, anys somorts, anys grisos. Només he viscut en les meves obres literàries. Ara per a mi, escriure és viure, i l’aventura ja resta contada en el contingut de la meva obra.
Títol: Memòries fins al 1935
Lloc i any d’edició: Barcelona, 1973
Editorial i obra: Pòrtic: Memòries fins al 1935