Metge, Bernat

Comuna malaltia és dels hòmens que ço que molt desigen no creen que jamés los venga, o si els ve és tard a llur parer.
Títol: Lo somni
Lloc i any d’edició: Barcelona, 2006 [1399]: 133
Editorial i obra: Editorial Barcino, "Lo somni"
No és estat hom qui sia nat qui no muira, ne qui muira que no sia nat.
Títol: Lo somni
Lloc i any d’edició: Barcelona, 2006 [1399]: 169
Editorial i obra: Editorial Barcino, "Lo somni"
Entre els volents usar de curialitat és costum que els jóvens parlen primerament e los antics, suplint los defalliments d’aquells, concloen.
Títol: Lo somni
Lloc i any d’edició: Barcelona, 2006 [1399]: 183
Editorial i obra: Editorial Barcino, "Lo somni"
Així com lo bon metge, qui no guarda lo plaer del pacient mas lo profit, usaré jo en tu, car lo meu ofici no és dir plasenteries ne llagots, sinó desenganyar. (Tirèsies)
Títol: Lo somni
Lloc i any d’edició: Barcelona, 2006 [1399]: 190
Editorial i obra: Editorial Barcino, "Lo somni"
Mas elecció d’amar o avorrir, obrar bé o mal, voler o no voler, en franc arbitre està, e en la mà de cascú és que n’ús a son plaer.
Títol: Lo somni
Lloc i any d’edició: Barcelona, 2006 [1399]: 230
Editorial i obra: Editorial Barcino, "Lo somni"
És veritat, que els morts no parlen; però l’esperit no mor, i per tant, no li és impossible parlar.
Títol: El somni
Lloc i any d’edició: Barcelona, 2012, p. 21
Editorial i obra: Editorial Barcino, "El somni"
I no em sorprèn que no ho puguis entendre, perquè no hi vols reflexionar detingudament. No hi ha res al món que no es torni difícil, o gairebé impossible, quan no ho volem fer.
Títol: El somni
Lloc i any d’edició: Barcelona, 2012, p. 25
Editorial i obra: Editorial Barcino, "El somni"
No és la fortuna qui t’ha forçat a estimar o a avorrir, perquè no és la seva funció ni té cap poder per intervenir en aquelles coses que depenen del lliure albir.
Títol: El somni
Lloc i any d’edició: Barcelona, 2012, p. 112
Editorial i obra: Editorial Barcino, "El somni"
La fortuna dóna riquesa, poder, títols i coses similars, i les nega quan li plau; però l’elecció d’estimar o avorrir, d’obrar bé o malament, de voler o no voler, depèn de la voluntat, la qual cadascú utilitza al seu gust.
Títol: El somni
Lloc i any d’edició: Barcelona, 2012, p. 112
Editorial i obra: Editorial Barcino, "El somni"
E, la veritat, com més hi pens pus clar ho veig, car moltes vegades he cregut diverses coses que no·s podien clarament provar (...)
Títol: Lo somni
Lloc i any d’edició: Barcelona, 2006, p. 131
Editorial i obra: Editorial Barcino, "Lo somni"
E jo desperté'm fort trist e desconsolat, e destituït tro al matí següent de la virtut dels propris membres, axí com si lo meu spirit los hagués desemparats.
Títol: Lo somni
Lloc i any d’edició: Barcelona, 2006, p. 260
Editorial i obra: Editorial Barcino, "Lo somni"
-Axí com lo bon metge, qui no guarde lo plaer del pacient más lo profit –dix Tirèsias–, usaré jo en tu, car lo meu ofiçi no és dir plasentaries ne lagots, sinó desenganar.
Títol: Lo somni
Lloc i any d’edició: Barcelona, 2006, p. 190
Editorial i obra: Editorial Barcino, "Lo somni"