Llull, Ramon

Les carreres per les quals l’amic encerca son amat són llongues, perilloses, poblades de consideracions, de sospirs e de plors, e enlluminades d’amors.
Títol: Llibre d’amic e amat
Lloc i any d’edició: Barcelona, 2012
Editorial i obra: "Llibre d’amic e amat", Editorial Barcino
–Digues, aucell qui cantes d’amor al meu amat, per què em turmenta amb amor qui m’ha pres a ésser son servidor? Respòs l’aucell: –Si no sostenies treballs per amor, amb què amaries ton amat?
Títol: Llibre d’amic e amat
Lloc i any d’edició: Barcelona, 2012
Editorial i obra: "Llibre d’amic e amat", Editorial Barcino
En poc anap no pot molt vi caber, ni en persona qui sia de vil lloc, no cap gran honrament ni gran lleialtat.
Títol: Libre de meravelles
Lloc i any d’edició: Barcelona, 1932
Editorial i obra: "Libre de meravelles", Editorial Barcino
Mentre donava voltes a aquestes coses dins la seva ment lúgubre, vet aquí que –sense que ell sabés com, només Déu sap aqueixes coses– li va entrar al cor un impetuós i embargador dictamen de la ment: que ell mateix amb el temps havia de fer un llibre, el millor del món, contra els errors dels infeels.
Títol: Vida de mestre Ramon
Lloc i any d’edició: Barcelona, 2013, p. 43
Editorial i obra: "Vida de mestre Ramon", Editorial Barcino
Car ja havien passat quaranta anys des que va dirigir tot el seu cor, tota la seva ànima, totes les seves forces i tota la seva ment cap a Déu. Durant aquest interval de temps va estar escrivint llibres constantment i amb gran diligència en qualsevol moment lliure que tenia.
Títol: Vida de mestre Ramon
Lloc i any d’edició: Barcelona, 2013
Editorial i obra: "Vida de mestre Ramon", Editorial Barcino, p. 107
Pacient senyor! Enaixí com los ulls corporals no poden veer tan bé les figures qui li són lluny com aquelles que li són a prop, tot enaixí l’enteniment de l’home no pot veer ni entendre tan bé les coses de les quals és llunyat a imaginar e a posseir cogitant, com fa aquelles coses en les quals imagena e remembra.
Títol: Llibre de contemplació
Lloc i any d’edició: Barcelona, 2009
Editorial i obra: "Llibre de contemplació", Editorial Barcino, p. 175
Si no abasta l’amor de l’amic a moure son amat a pietat e a perdó, abasta l’amor de l’amat a donar a ses creatures gràcies e benedicció.
Títol: Libre d’amic e amat
Lloc i any d’edició: Barcelona, 2012
Editorial i obra: "Llibre d’amic e amat", Editorial Barcino, p. 207
-Digues, foll, per què excuses amor quan treballa e turmenta ton cors e ton cor? Respòs: - Per ço cor multiplica mos mèrits e ma benauirança
Títol: Libre d’amic e amat
Lloc i any d’edició: Barcelona, 2012
Editorial i obra: "Llibre d’amic e amat", Editorial Barcino, p. 174
Plorava l’amic ço que havia perdut; e no era qui el pogués consolar per ço cor sos perdiments eren inrecuperables.
Títol: Libre d’amic e amat
Lloc i any d’edició: Barcelona, 2012
Editorial i obra: "Llibre d’amic e amat", Editorial Barcino, p. 140
Contrastaren-se l’amic e l’amat, e pacificaren-los llurs amors.
Títol: Libre d’amic e amat
Lloc i any d’edició: Barcelona, 2012
Editorial i obra: "Llibre d’amic e amat", Editorial Barcino, p. 113