Ibars Ibars, Maria

Tota la mar és un pom / de roses blanques /que s’engronsen en el llom / d’ocultes branques.
Títol: Mar amadora
Lloc i any d’edició: València, 1949
Editorial i obra: Poemes de Penyamar, Imprempta de Vicent Cortell
Aquestes oronelles / fixes en les filades / posen al blau del cel / poemes sense paraules. /[...] /L’ànima es sent commoguda: va plenant-se de poemes / que han gravat al blau del cel / amadores oronelles.
Títol: Poema del capvespre
Lloc i any d’edició: València, 1949
Editorial i obra: Poemes de Penyamar, Imprempta de Vicent Cortell
-Voldria ser mariner / i així recórrer el món. // -Jo ser regina d’ací / i en el tossal tindre un tron. // -Jo seré ardit. Tornaré / per a donar-te eixe goig.
Títol: Tendror
Lloc i any d’edició: València, 1949
Editorial i obra: Poemes de Penyamar, Imprempta de Vicent Cortell