Agenda

Mallorca, terra de llecor

16-03-2019
Institució Pública Antoni M. Alcover, Manacor

‘Rondar els marges’

16-03-2019
Fundació Joan Brossa, Barcelona