Despuig i Sabertés, Cristòfol

Cristòfol Despuig i Sabertés (Tortosa, 1510-1574) és l’autor de Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, una obra literària escrita en forma de diàleg que trasllada a la literatura les principals controvèrsies de l’època i reflecteix les contradiccions internes que el mateix autor devia sentir. Escrita el 1557, està dividida en sis col·loquis en què tres interlocutors que passegen per Tortosa reflexionen sobre la realitat lingüística, social, política i eclesiàstica del Renaixement, de Tortosa en particular, i de Catalunya, la Corona d’Aragó i Espanya en general.

El passeig, realitzat en dues jornades, dóna coherència a la trama de ficció. El recurs del diàleg està emprat per donar versemblança i facilitar l’exposició de motius i raons enfrontades, o almenys diferents, de manera amena: en un marc urbà, els interlocutors parlen i caminen, opinen i fan experimentar sensació de moviment. És un diàleg doxogràfic i, per tant, l’opinió que se’n treu no està determinada completament per cap dels personatges, sinó que és matisada i permet que el lector tragui conclusions pròpies.

L’obra és el millor exponent de l’assaig en la literatura catalana del Renaixement. S’ha discutit a tort i a dret si se la pot considerar una obra escrita per un historiador o per un literat. La realitat, però, és que és una obra literària en la qual hi ha documentades moltes dades històriques, però també és una obra d’opinió.

Per saber-ne més

  • -

    -

  • "Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa"

    "Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa"