Joan Brossa a Barcelona: "Del MACBA a La Seca. Ruta per Ciutat Vella"

L’obra de Joan Brossa assoleix cada cop un reconeixement més universal, i amb ella la condició de barceloní de soca-rel del nostre poeta. Ell, per a qui la poesia ultrapassava els gèneres, en va deixar una important petjada per tota la ciutat. La ruta de “Ciutat vella” és un dels dos itineraris organitzats en què es pot seguir la petjada de Brossa per Barcelona. En el recorregut es poden veure alguns dels “poemes corporis” o públics que l’Ajuntament o altres entitats encarregaren al poeta i conèixer alguns llocs emblemàtics de la ciutat vinculats emotivament a Brossa (El Ingenio, l’antic Espai Joan Brossa, etc.), tot acompanyant-ho de la lectura de poemes o proses en què l’escriptor parlà d’aquests indrets.

En el recorregut hi ha nou punts que ens porten des del MACBA, el centre on avui dia es guarda el llegat de Joan Brossa fins al nou teatre “La Seca. Espai Brossa”, que recull l’esperit lúdic i màgic del poeta que s’haurà pogut veure al llarg de les altres parades de la ruta.

  • "Bàrcino", 1994. Plaça Nova de Barcelona

    "Bàrcino", 1994. Plaça Nova de Barcelona

Joan Brossa a Barcelona: "Del MACBA a La Seca. Ruta per Ciutat Vella"

Punt d’inici

Plaça dels Àngels, 1. MACBA (Centre de Documentació i col•lecció permanent).

Itinerari

- La Rambla. Teatre Poliorama: Rellotge il•lusori (1985), - La Rambla. Vorera central a l’alçada del carrer del Carme. Premi FAD Sebastià Gasch (1991), - Carrer d’en Rauric, 6. El Ingenio: Lletres gimnastes (1997), - Plaça Nova: Bàrcino (1997), - Passatge del Crèdit: Casa natal de Joan Miró, - Carrer de la Princesa: Botiga El Rei de la Màgia, - Carrer d’Allada Vermell, 13: antic Brossa Espai Escènic (1997), - Carrer de Flassaders, 40: La Seca. Espai Brossa.

Distància i accessibilitat

És apte per a qualsevol tipus de públic i es pot fer també en bicicleta.

Temps aproximat

2 hores aproximadament

Guiatge

Podeu consultar el calendari de rutes que organitza la Fundació a: http://www.fundaciojoanbrossa.cat/standard.php?idmenu=6

Públic

Públic de gent adulta i alumnes de batxillerat. Màxim: 20 persones. Ruta adaptada per a cicle superior de Primària i primer cicle d'ESO.

Periodicitat/ Horaris

Per a un públic general es programa regularment. Alumnat escolar: per encàrrec.

Tarifes

8 € (inclou dossier de textos) 13 € (inclou dossier de textos de la ruta i el llibre Itineraris brossians)

Per més informació

http://www.fundaciojoanbrossa.cat/Activitats/Itineraris/Itinerari._Del_MACBA_a_la_Seca.pdf

Publicacions

Itineraris brossians (a cura de Glòria Bordons). Barcelona: Fundació Joan Brossa i Ajuntament de Barcelona, 2006