Publicacions

18-05-2023

Publicacions

La idea de la xarxa és ser útil i generar contingut teòric, consultable per als associats, però també per a tothom interessat en la gestió del patrimoni literari. Per això l'any 2022 es va decidir encetar una col·lecció de “Documents de bones pràctiques”, així com una altra dedicada a “Projectes singulars” que es presenten ara.

Per la col·lecció de “Documents de bones pràctiques” s'ha treballat en un document de rutes literàries, generat a partir de la Jornada Tècnica d’Espais Escrits i un altre sobre la dinamització de clubs de lectura, gràcies a la píndola formativa del 2022.
Per la col·lecció de “Projectes singulars” es té en compte l’enquesta enviada als socis preguntant-los sobre els projectes que fan amb col·lectius vulnerables. A part d’explicar els projectes que es porten a terme, pretén ser un document incentivador perquè altres socis engeguin el seu propi projecte destinat a col·lectius vulnerables.

Per tal de consensuar les publicacions es crea la Comissió de Publicacions, que reflexiona i debat sobre el contingut i el format que han de tenir els documents. La Comissió està formada per Anna Perera, Anna Aguiló, Fina Anglès i Mireia Munmany.


Els següents documents es poden consultar a l'apartat web de DOCUMENTACIÓ.


· Documents de bones pràctiques
- El disseny de rutes literàries
- Eines i recursos per dinamitzar un club de lectura de clàssics catalans


· Projectes singulars
- Col·lectius vulnerables


Per difondre el projecte hem creat una petita campanya a les xarxes socials on difondrem, durant els mesos de juny i juliol, citacions extretes de les diverses publicacions.

Publicacions