Preinscripció a la nova edició del postgrau Diploma en Cultura, Lectura i Literatura per a Infants i Joves

26-07-2022

Diploma en Cultura, Lectura i Literatura per a Infants i Joves

S'inicia el procés d'inscripció a la nova edició del postgrau Diploma en Cultura, Lectura i Literatura per a Infants i Joves #XIIDiplomaLIJ, que destina una sessió a parlar de literatura i territori a través d'Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català.

Vols llegir les recomanacions dels estudiants de les diferents edicions?
https://adeituv.us6.list-manage.com/track/click?u=d2488152a22f3c94521eadf2a&id=ab20cdcce6&e=d588eec3dd

Vols saber per què aquest és el teu postgrau?
https://adeituv.us6.list-manage.com/track/click?u=d2488152a22f3c94521eadf2a&id=7e65873247&e=d588eec3dd

PROFESSORAT
https://adeituv.us6.list-manage.com/track/click?u=d2488152a22f3c94521eadf2a&id=707e36240b&e=d588eec3dd