Imprescindibles de la Literatura Catalana

22-06-2022

Imprescindibles de la Literatura Catalana

Imprescindibles de la Literatura Catalana és un projecte de la Fundació Josep Pla i la Biblioteca de Palafrugell per acostar obres clàssiques de la literatura catalana dins l'oferta de clubs de lectura de la Biblioteca. La proposta es va iniciar el 207-2018 i ha tingut un programa regular de 4- 5 sessions cada curs. A cada curs una de les sessions es dedica a un títol de Josep Pla.

La producció és conjunta entre la Fundació i la Biblioteca, decidint les obres, els dinamitzadors externs i assumint les despeses conjuntament.

En la programació es vetlla per la paritat de gènere i per la varietat en la tria. També s'acostumen a tenir en compte les commemoracions, per reforçar la recuperació dels autors homenatjats. L'objectiu del projecte Imprescindibles de la Literatura Catalana és fidelitzar el públlic i posar en valor el patrimoni literari català.