Els grans reptes del segle XXI a través del patrimoni literari català

09-02-2022

Curs

Organitzat per Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català i el MUHBA Vil·la Joana, i reconegut pel Departament d'Educació, el curs que presentem vol acostar la literatura a les aules des d’un punt de vista reflexiu, crític i creatiu. Perquè de la mateixa manera que l’art és la representació visual d’una època, la literatura és el testimoni escrit d’un temps. Durant el curs llegirem i comentarem textos que ens ajudaran a escoltar la veu dels nostres clàssics en clau actual.

El curs tindrà un durada de 15 hores distribuïdes de la següent manera: dues sessions en format virtual i una presencial.
Inscripcions AQUÍ.

Sessió 1. Virtual. Dimecres 9 de febrer de 17.30 a 19.30 h

• Presentació del curs
• Itinerari 1. Del respecte a la natura a la sostenibilitat, conduït per Teresa Macià, responsable de les activitats del MUHBA
• Itinerari 2. Del sentit de pertinença al poble a l'exili, conduït per Mireia Munmany, directora de projectes d'Espais Escrits
• Itinerari 3. De la censura a la llibertat d’expressió, conduït per Judith Barnés, gestora cultural

Sessió 2. Virtual. Dimecres 16 de febrer de 17.30 a 19.30 h
• Itinerari 4. De la lloança a la dona al feminisme, a càrrec de Mireia Munmany, directora de projectes d'Espais Escrits
• Itinerari 5. De l’acte creatiu a la relectura dels clàssics, conduït per Judith Barnés, gestora cultural
• Itinerari 6. Dels drets vitals a la precarietat, conduït per Teresa Macià, responsable de les activitats del MUHBA
• ‘Un nou itinerari literari a revisió’, dinàmica participativa a càrrec de Judith Barnés, gestora cultural
• Cloenda del curs

Sessió 3. Presencial a Vil·la Joana. Dissabte 19 de febrer de 10 a 13.00 h
• Visita guiada a Vil·la Joana.
• Espectacle literari ‘Quatre parets fan una casa. Habitar, crear i morir a través del Mapa Literari Català’, a càrrec de Marta Tricuera i Gerard Bidegain.