En els seus tretze són tretze

	En els seus tretze són tretze

Mostra que posa de rellevància la relació que s'estableix entre la paraula i la imatge a l'obra de Joan Brossa. L'exposició està conformada per poemes visuals (facsímils) i poemes escrits.

Contacte: Judith Barnés. jbarnes@fundaciojoanbrossa.cat
Telèfon: 93 458 99 94

Per més informació: Fundació Joan Brossa