Tot canta o brunz en el món. Recital de poesia de Víctor Català

TOT CANTA O BRUNZ EN EL MÓN

Proposta per descobrir els múltiples registres de la poesia de Caterina Albert-Víctor Català (l’Escala 1869-1966), la part menys coneguda de la seva obra, en diàleg amb la música de la compositora i pedagoga Narcisa Freixas (Sabadell 1859-Barcelona 1926).

Dos anys després de la mort de Narcisa Freixas el seu fill va publicar un llibre d’homenatge amb l’obra de la compositora, acompanyada d’escrits de les diferents personalitats que la vàren conèixer; aquí es troben aquestes paraules signades per Víctor Català: Narcisa Freixas, pròdigament dotada per la naturalesa, dins de sa senzillesa aparent, d’una capacitat d’ampla base, que li permetia desenrotllar múltiples apteses, era una catalana d’excepció, que bo i servant gelosament totes les virtuts tradicionals de la dona de sa casa, posseïa a bastament les virtuts novelles que reclamen les necessitats i les aspiracions dels temps novells i que haurien pogut fer d’ella, en son medi, una assenyada davantera de les modernes legions femenines.

Per més informació: anaguipab@gmail.com