Miques de miralls

miques

Aquest taller està orientat a fer un treball lingüístic de l’obra de Mercè Rodoreda molt enfocat a aquells continguts que són matèria dels apartats de Comprensió lectora i Expressió escrita a les Proves d’Accés a la Universitat, així com d’oferir al professorat un model literari de treball de les diferents branques lingüístiques.

Durada

3 hores

Lloc

A l'aula. Organitza Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

Preu

6,00 €

Inscripcions

cultura@santacristina.cat o 606 103 516 / 972 83 70 10 EXT. 2210