El Mapa Literari Català com a recurs educatiu. Secundària

Mapa Literari Català

Les següents propostes didàctiques s’adrecen a professors de Llengua i Literatura Catalanes per tal d’enriquir i complementar la seva matèria. La finalitat d’aquestes activitats és que el docent les faci servir com una eina per a donar a conèixer nous autors i mirades literàries diverses, tot ampliant els coneixements que els materials acadèmics ofereixen. D’altra banda, l’alumne podrà endinsar-se en la matèria a través del Mapa Literari Català (MLC) i descobrirà tot un món on literatura i espais s’agafen de la mà.

Objectius:
-Conèixer i saber navegar pel Mapa Literari Català: www.mapaliterari.cat
-Complementar l’estudi d’autors catalans a través de l’MLC
-Descobrir i treballar textos d’autors catalans des d’altres perspectives

Competències:
- Competència literària i lingüística
- Competència comunicativa
- Competència en gestió i tractament de la informació
- Competència digital
- Competència en recerca
- Competència personal i interpersonal
- Competència en el coneixement i interacció amb el món

www.mapaliterari.cat

Durada

A determinar

Lloc

Mapa Literari Català. Virtual

Preu

-

Inscripcions

www.mapaliterari.cat