El Mapa Literari Català com a recurs educatiu. Primària

El Mapa Literari Català com a recurs educatiu

Durant l’etapa de Primària, l’infant se submergeix en un desenvolupament que forjarà les seves bases d’aprenentatge i d’interacció amb el món. Les següents propostes didàctiques pretenen ser un suport per als mestres que vulguin incentivar la lectura als més petits, un pilar fonamental per al seu desenvolupament. A partir d’elles, podran despertar la imaginació, treballar la sensibilitat lectora, fomentar les capacitats artístiques, adquirir nou vocabulari i endinsar-se en el Mapa Literari Català. Les propostes se separen per cicles, i cada cicle gira entorn d’un tema.

Per tal de treballar millor els textos i aconseguir una bona comprensió lectora, és fonamental la implicació del mestre i el seu acompanyament. Fomentar la lectura en veu alta –tant del mestre com dels alumnes-, treballar el text en petits fragments –fins arribar a la seva totalitat- perquè els alumnes l’assimilin millor, donar veu als petits lectors perquè hi diguin la seva sense por o introduir a grans trets la vida de l’autor, en són algunes recomanacions.

Aquestes propostes didàctiques poden ser un punt de partida de treball per al mestre, el qual pot anar més enllà del que es proposa aquí.

Objectius:
-Conèixer i saber navegar pel Mapa Literari Català: www.mapaliterari.cat
-Desenvolupar la comprensió lectora, l’expressió escrita i l’oral.
-Descobrir i treballar textos d’autors catalans des d’altres perspectives.

Competències:
- Competència literària i lingüística
- Competència comunicativa
- Competència en gestió i tractament de la informació
- Competència digital
- Competència en recerca
- Competència personal i interpersonal
- Competència en el coneixement i interacció amb el món

www.mapaliterari.cat

Durada

La durada ve determinada pel nombre d'activitats

Lloc

Mapa Literari Català. Virtual

Preu

-

Inscripcions

www.mapaliterari.cat