El Mapa Literari Català com a recurs educatiu: Elaboració d'un quadern de retalls

Projecte artisticocreatiu

Tutorial on expliquem una possibilitat artisticocreativa per treballar el web del Mapa Literari Català a Educació Infantil.
Hem optat per gaudir de l’art, la literatura i la geografia a parts iguals, l’aprenentatge significatiu no està parcel·lat sinó que va més enllà d’uns coneixements d’una simple assignatura curricular que tampoc no pertocaria en aquests nivells com és la literatura catalana contemporània. Tanmateix, no significa que aquesta sigui l’única possibilitat: l’oralitat o la música, per exemple, serien d’altres.

OBJECTIU PRINCIPAL
- Donar la possibilitat al professorat perquè coneguin i utilitzin amb els més menuts el web del mapaliterari.cat.

Aquests tutorials servirien de model. La idea és que cada centre educatiu triï els seus autors (per proximitat, nom del centre, nom de carrer de la localitat, països de procedència d’alumnat nouvingut per veure la relació de l’autor amb el país d’acollida...). 

METODOLOGIA
El nostre punt de partida és l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP) L'Aprenentatge Basat en Projectes (ABP o PBL, Project-based learning) és una metodologia d'aprenentatge en la qual els estudiants adquireixin un rol actiu. El mètode consisteix a realitzar un projecte habitualment en grup. En l'ABP l'alumnat elabora el contingut, dissenya el projecte i col·labora entre si. A través d'aquesta metodologia els alumnes no sols memoritzen o arrepleguen informació, sinó que aprenen fent. Hem usat aquesta metodologia de treball per als nostres tutorials: ABP Elaboració d’un quadern de retalls, ideal per estimular la imaginació.

Per últim, cal remarcar que els tres pilars fonamentals del projecte són:
-Treball en grup
-Treball creatiu
-Treball interdisciplinar

VEURE EL TUTORIAL

Durada

A determinar

Lloc

Mapa Literari Català. Virtual

Preu

-

Inscripcions

-