Dinamització de clubs de lectura. Tirant lo blanc

Imatges cursos de formació

Al llarg d’aquest curs 2021-2022, gràcies a un acord entre el Departament d’Educació i l’entitat Espais Escrits, s’han organitzat una sèrie de jornades formatives, independents entre elles, al voltant de la dinamització de clubs de lectura d’obres prescriptives de literatura catalana al batxillerat.

Aquestes formacions es faran íntegrament de manera telemàtica a través de la plataforma ODISSEA i tindran un reconeixement de 10 hores de formació repartides en dues sessions.

1a sessió: 26 d'octubre
· Vida, obra i època de Joanot Martorell i anàlisi de les obres destacades, a càrrec d'Antònia Carré

2a sessió: 16 de novembre
· Club de lectura sobre Tirant lo blanc, a càrrec d'Antònia Carré


OBJECTIUS
➢ Acostar l’obra al professorat que imparteix la matèria de literatura a batxillerat.
➢ Oferir eines als professors per treballar les lectures prescriptives.
➢ Mostrar les potencialitats educatives dels centres de patrimoni literari.
➢ Promoure les visites i les rutes literàries com a recurs educatiu.
➢ Despertar el gust per la lectura

CONTINGUTS
➢ Contextualització de l'autor/a, de l'obra i de l'època.
➢ Aspectes clau de l’obra.
➢ Orientacions didàctiques per treballar l’obra a l'aula.


INSCRIPCIONS:
competencialiteraria@xtec.cat

Data

26-10-2021

Horari

De 19.00 a 21.00 h

Lloc

Online. Plataforma ODISSEA

Preu

Gratuït

Inscripcions

competencialiteraria@xtec.cat