Agenda

Seminari: Els altres Verdaguers d’Europa. Poetes nacionals i sants culturals

10-06-2022 | A partir de les 10.00 h
MUHBA Vil·la Joana

Tot al llarg del segle XIX, les cultures literàries europees van identificar i venerar alguns artistes i intel·lectuals com a representants exemplars de les seves cultures i/o nacions. Entre ells els poetes eren especialment valorats i alguns van rebre el títol de “poetes nacionals”. A través del procés de canonització, aquests artistes -en qualitat de sants culturals- van adquirir un estatus social i una importància simbòlica que tradicionalment estava reservada per a les autoritats reials i els sants religiosos. Jacint Verdaguer representa un cas típic de poeta nacional canonitzat com a sant cultural a Catalunya.

 

Hi intervindran: Magí Sunyer, Marijan Dovic, Jean-Yves Casanova, J. M. Domingo, Maria Xesús Lama, Mireia Freixa i Jaume Subirana.

 

Gratuït, amb reserva prèvia a través del web del MUHBA