Agenda

Port de poesia Barcelona

31-10-2017 | A les 19.30h
Llibreria Documenta

En record del poetes Josep PALAU i FABRE i Bartomeu ROSSELLÓ-PÒRCEL

Llegiran els seus poemes i dels autors homenatjats:

Sebastià ALZAMORA, de Mallorca

Maria Teresa FERRER, de Formentera

Pere GOMILA, de Menorca

Bartomeu RIBES, d’Eivissa

Josep-Anton SOLDEVILA i Emili BOU, de Barcelona

Amb l’acompanyament musical de Xavier VALDIVIESO