Agenda

LLEGIR A CASA, CONVERSES ENTRE LLIBRES

28-04-2020 | A les 19.00 h
Facebook de Mallorca Literària

Tertúlia entorn de la novel·la Frankissstein, de Jeanette Winterston. Conversa amb Lola Fernández i Manuela Acereda. Condueix Sion Moyà.