Agenda

#LLEGIR A CASA, CONVERSES ENTRE LLIBRE

26-05-2020 | A les 19.00 h
Facebook de Mallorca Literària

#LLEGIR A CASA, CONVERSES ENTRE LLIBRE
Llegim "Enxarxats", amb Carme Torras, autora i Tona Pou. Una sessió del cicle "La realitat supera la (ciència) ficció.