Agenda

La guerra ha passat per aquí

08-05-2022 | A les 12.00 h
Pl. Rectoria de Romanyà (Bust Mercè Rodoreda)

Experiència teatral inspirada en Quanta, quanta guerra i Viatges i Flors a través de la qual descobrirem els lligams entre la darrera literatura de Mercè Rodoreda i el paisatge que va envoltar-la els últims anys de la seva vida, tant el que es veu, com el que sembla invisible. Una reportera de guerra ens aproparà la visió de Mercè Rodoreda sobre el conflicte, l'exili i la seva capacitat per sobreviure enmig d'un món que es desfà.