Agenda

Jornada sobre literatura i paisatge

05-06-2021 | A les 11.30 i a les 12.30 h
Pati del Centre Blai Bonet, Santanyí

⎯ 11:30 h
VERSUD
QUE LA NATURALESA HO SAP TOT, TÉ EL SABOR DE LES MANTINADES DEL PRINCIPI
⎯Jornada sobre literatura i paisatge
A càrrec de Roser Vernet, Eduard Moyà i Cosme Aguiló.
Presentació : Carme Castells
⎯ 12:30 h
PRIORAT EN PERSONA ⎯Presentació del projecte PeP A càrrec de Roser Vernet, Sebastià Perelló i Pau Vadell.
Lloc: Pati del Centre Blai Bonet.