Agenda

Fundació J. V. Foix. Visita guiada

03-05-2023 - 31-05-2023 | Prèvia concertació
Fundació J. V. Foix, Barcelona

Fundació J. V. Foix. Visita guiada
Carroç, 11 08017 Barcelona

Dimecres, prèvia concertació
(margarida@fundaciojvfoix.org)