Agenda

Fundació J. V. Foix. Visita guiada

01-03-2023 - 31-03-2023 | -
Fundació J. V. Foix, Barcelona

Fundació J. V. Foix. Visita guiada
Carroç, 11 08017 Barcelona

Dimecres, prèvia concertació
(margarida@fundaciojvfoix.org)