Agenda

CURS: POESIA_VERSIÓBETA.TXT O EL MÈDIA ÉS EL MISSATGE

07-07-2022
Fundació Joan Brossa. Centre de les Arts Lliures, Barcelona

CURS: POESIA_VERSIÓBETA.TXT O EL MÈDIA ÉS EL MISSATGE

14-07-2022
Fundació Joan Brossa. Centre de les Arts Lliures, Barcelona

CURS: POESIA_VERSIÓBETA.TXT O EL MÈDIA ÉS EL MISSATGE

21-07-2022
Fundació Joan Brossa. Centre de les Arts Lliures, Barcelona