Agenda

CURS: POESIA_VERSIÓBETA.TXT O EL MÈDIA ÉS EL MISSATGE

30-06-2022
Fundació Joan Brossa. Centre de les Arts Lliures, Barcelona