Agenda

Concurs de Relats Creatius

23-04-2020
Online

Museum Quuiz a casa

24-04-2020
Xarxes socials

LLEGIR A CASA, CONVERSES ENTRE LLIBRES

28-04-2020
Facebook de Mallorca Literària

#TRADICIONARI, XERRANT DE TOT

29-04-2020
Facebook de Mallorca Literària

#ESCRIT A CASA, RELATS DEL CONFINAMENT

30-04-2020
Facebook de Mallorca Literària