Agenda

Força fluídica. Lectura dramatitzada sobre textos mediúmnics

04-10-2020
Fundació Joan Brossa, Barcelona